Maloobchod, velkoobchod, příslušenství zahradní a komunální techniky, Sněhové radlice, zahradní traktory, kultivátory, sněhové frézy, adaptéry pro různé stroje, sněhové řetězy, rozmetadla, vozíky, válce, příslušenství pro traktory, ridery, komunální technika
Napište řediteli   |   Fotogalerie   |   Kontakt    ENG ENG ENG
Maloobchod, velkoobchod, příslušenství zahradní a komunální techniky, Sněhové radlice, zahradní traktory, kultivátory, sněhové frézy, adaptéry pro různé stroje, sněhové řetězy, rozmetadla, vozíky, válce, příslušenství pro traktory, ridery, komunální technika
 
HOBBY CENTRUM RADOTÍN

K cementárně 21
153 00 Praha 5 - Radotín

Telefon: + 420 257 911 102
Fax: + 420 257 912 023
Mobil: + 420 603 578 554
e-mail: exportia@iol.cz

Prodejní doba:

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 16.00
:: OBCHODNÍ PODMÍNKY :::..

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hobbycentrum.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Mgr. Josef Staněk. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu gardena-stanek.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení Českou poštou, nebo přepravní službou PPL nebo Radiálka se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. Nicméně naší snahou je zboží odeslat následující pracovní den tak, aby ho zákazník další pracovní den od přepravní služby obdržel. Pokud objednávka přijde to 9 hod. a je-li to v našich silách a podaří-li se všechny balíky přepravní službě naložit, tak od nás odchází zásilka ještě týž den. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží, vždy však volíme nejlevnější alternativu pro zákazníka.

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu gardena-stanek.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád internetového obchodu gardena-stanek.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e. na dodávku novin, periodik a časopisů,

f. spočívající ve hře nebo loterii.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny gardena-stanek.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Reklamační řád

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem gardnena-praha.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách a vadný výrobek zašle kupující na adresu:

HOBBYCENTRUM Radotín

reklamační oddělení

K Cementárně 21

153 00 PRAHA 5 - Radotín


resp. na e-mailovou adresu: stanek@hobbycentrum.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu a datum jeho vystavení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

4. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list.

6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou firmou Josef Staněk považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 
:: MOŽNOSTI PLATBY :::..

Ceny jsou v četně DPH a recyklačních poplatků.

1. Platba hotově

Je možná pouze při předložení zákaznické objednávky /doporučujeme vytisknout pro rychlejší odbavení /  a osobním převzetí zboží. Zboží je možné si po předchozím ověření disponibility převzít na adrese:

HOBBYCENTRUM Radotín

K Cementárně 21

153 00 PRAHA 5 - Radotín

Tel. +420 257 911 102 nebo +420 736 101 454

V době : Po- Pá  8.00 - 18.00, So 8.00 - 16.00

Při osobním odběru NELZE PLATIT KARTOU!

 

2. Platba dobírkou

Platba hotově při převzetí zboží mimo provozovnu (Česká pošta, PPL, Radiálka).

3. Platba bankou předem

Platba předem bankovním převodem - bude Vám zaslána kopie faktury s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

4. Platba složenkou

Platba předem pomocí složenky - bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

5. Splátkový prodej

Splátkový prodej prostřednictvím společnosti ESSOX a.s.

6. Platba na fakturu

Při dlouhodbější spolupráci je možno se indiviuálně domluvit na platbu fakturou.

7. Osobní odběr-platba kartou

Při osobním odběru objednávek přes e-shop není možné platit kartou. Ve výjimečných případech je platba kartou na prodejně  HOBBYCENTRUM Radotín,  K  Cementárně  21,  Praha 5 - Radotín možná, nicméně s ohledem na bankovní poplatky bude zákazníkovi internetová cena navýšena o 2 %. Nebude-li  zákazník s navýšením internetové ceny o bankovní poplatky souhlasit, není prodej za internetovou cenu při platbě kartou možný.

 
:: DOPRAVA ZBOŽÍ :::..

Zboží běžně doručujeme do 48 hodin po celé ČR do 72 hodin na Slovensko, a to vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností. Objednávky přijaté do 9.00 jsme schopni doručovat i do 24 hodin. O termínu doručení Vás vždy informuje náš pracovník. Doručení zboží závisí na stavu skladu - pokud zboží není u nás ani u dodavatele skladem, je o tom zákazník informován a je mu sdělen přibližný termín doručení. Po naskladnění zboží je zákazník opět kontaktován a náš pracovník s ním dohodne případné doručení.


Ceny za dopravu

Balíky do 25kg

Způsob dopravy Cena Dodací doba
Poslání Českou poštou
platba předem
Bankovní účet: 19-9210180207/0100
100 Kč do 48h
na dobírku 100+50 Kč do 48h
ESSOX splátky 150 Kč do 48h
Poslání PPL

platba předem

Bankovní účet: 19-9210180207/0100

100 Kč do 48h
na dobírku 150 Kč do 48h
ESSOX splátky 150 Kč do 48h
Osobní vyzvednutí
HOBBYCENTRUM Praha 5 - Radotín
0 Kč -


-

Balíky nad 25kg

Způsob dopravy Cena Dodací doba
Poslání PPL, Radiálka
platba předem
Bankovní účet: 19-9210180207/0100
250 Kč do 48h
na dobírku 250+50 Kč do 48h
ESSOX splátky 300 Kč do 48h
Osobní vyzvednutí
HOBBYCENTRUM Praha 5 - Radotín
0 Kč -


-


 

Balíky nad 50 kg /bude zákazníkovi sděleno individuálně před realizácí zakázky/

 

DOPRAVA NA SLOVENSKO

 
ZPŮSOB DOPRAVY CENA KČ CENA EUR cca(dle kurzu) DODACÍ DOBA
PPL NA ADRESU PŘEVODEM 350 14 do 3 dnů
PPL NA ADRESU DOBÍRKOU 350+50 Kč 18 do 3 dnů
při váze nad 10 kg příplatek 150 6
---

Nákup na splátky s ESSOXEM

Nákup na splátky s ESSOXEM v našem eshopu probíhá následovně:

1. Nejprve vytvoříte standardní objednávku v eshopu, při které zvolíte způsob platby ESSOX splátky.

2. Po potvrzení objednávky budete přesměrováni na ESSOX KALKULAČKU, na které si zvolíte výši splátek, částku kterou chcete zaplatit předem a typ ESSOX splátkového programu. Poté můžete svojí žádost odeslat rovnou přímo na server ESSOX, kde sjednáte splátkový program.

3. Vyřídíte si úvěr u ESSOXU - okopírujte dvojici dokladů - občanský průkaz a pas/řidičský průkaz a pošlete společně s podepsanou smlouvou na adresu: HOBBYCENTRUM Radotín, K cementárně 21, 153 00 PRAHA 5 - Radotín.

4. Po kladném vyřízení Vám přijde objednané zboží na Vaši adresu, nebo si jej vyzvednete na naší prodejně (záleží co jste zvolili).

 

 
:: NÁKUP NA SPLÁTKY :::..
PODMÍNKY NÁKUPU NA SPLÁTKY

Základní informace:

Klasický spotřebitelský úvěr lze vyřídit rychle a s minimální administrativou. Nepotřebujete žádného ručitele, pouze doklady k ověření totožnosti a Vašeho příjmu.

Klasický úvěr Vám ušijeme na míru. Výši přímé platby, délku splácení
úvěru nebo výši měsíční splátky si obvykle zvolíte Vy sami:

* volitelná přímá platba
* volitelná délka úvěru (od 5 měsíců)
* volitelná výše měsíční splátky
* výše úvěru od 3 000 Kč
* první měsíční splátka až k 15. dni následujícího měsíce, není-li dohodnuto jinak

Zboží bude Vaše od chvíle, kdy jej převezmete. Proti případné neschopnosti splácet úvěr Vás ochrání výhodné pojištění - více informací naleznete níže.

 

Doklady, které přiloží klient k žádosti o úvěr

Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)

1. Kopii občanského průkazu
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
2. Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

 

Pro úvěr nad 80 000 Kč

1. Kopii občanského průkazu
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
2. Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
3. Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
4. Doklad pro ověření adresy bydliště (dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):
Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
(doklad nesmí být starší než dva měsíce);
5. Doklad pro ověření příjmu:
Osoba výdělečně činná:
Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
Důchodce:
Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu;
(doklad nesmí být starší než jeden měsíc).

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

Nakoupit na úvěr znamená závazek pravidelně splácet čerpaný úvěr. Může se ovšem stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná nepříjemnost a Vy se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet. Pro tento případ nabízíme výhodné pojištění, které Vám zaručí, že v případě vzniku pojistné události za Vás bude pojišťovna splácet čerpaný úvěr.

Soubor pojištění A) - pro případ pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí.

* Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši Vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku Vašeho úvěru.
* Cena pojištění je 3,34% z měsíční splátky Vašeho úvěru.

Soubor pojištění B) - pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, plné invalidity a úmrtí

* Pojistné plnění je stejné jako v případě souboru pojištění A)
* Cena pojištění je 6,99% z měsíční splátky Vašeho úvěru.

 

Výhody pojištění

* jistota a bezpečí
klient je chráněn pro případ nepříznivých životních situací
* jednoduchost
klient uzavírá pojištění pouze podpisem úvěrové smlouvy bez vstupní lékařské prohlídky a dalších formalit
* rychlost
rychlý postup při likvidaci pojistných událostí

 

Charakteristika pojistných rizik

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pojištění je určeno osobám, kterým pracovní neschopnost, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti ESSOX. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání pracovní neschopnosti klienta.

Příklad: Pracovní neschopnost pana Krupičky nastala 11. 3. Dnem 9. 5. je pan Krupička 60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. 5. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

Pojištění pro případ plné invalidity
Pojištění je určeno osobám, kterým plná invalidita, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti ESSOX. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově zbývající dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
Pojištění je určeno fyzickým osobám - zaměstnancům, kterým ztráta zaměstnání znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti ESSOX (ke ztrátě zaměstnání nesmí dojít z vůle či vinou pojištěného). Pokud vznikne klientovi nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání nezaměstnanosti klienta. Za pojistnou událost není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90ti dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu úvěrové smlouvy).

 

Příklad: Pan Krupička uzavřel pojištění (současně se sjednáním úvěru) 20. 12. Nezaměstnaný je od 1. 4. a dnem 30. 5. uplyne 60. den jeho nezaměstnanosti. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.